• Brann- og redningssjef Henry Ove Berg, hans rådgiver om samfunnssikkerhet og et større utvalg har laget en innstilling som anbefaler ny struktur for brann- og redningsvesenet, BVSR. Jan Inge Haga

Hva er innsatstid?