• Blir det Magnhild Meltveit Kleppa eller Ryfast-motstanderne som får rett om bompenger? Kristian Jacobsen

Hvem tar feil om Ryfast-prisen?

Vil det koste 46.000 kroner eller 125.000 å pendle gjennom Ryfast?