• Torbjørn Fjermestad (Sp) t.v.) beklager støyen rundt rådmannsansettelsen. Hodejeger Dag Vevatne redegjorde for prosessen for ordfører Olaug V. Bollestad og varaordfører Tom Kalsås og resten av mandagens kommunestyremøte. Pål Christensen

Refser rådmannsprosessen

Senterpartiets Torbjørn Fjermestad sier rett ut at han har liten sans for ansettelsesprosessen for ny rådmann i Gjesdal.