• Første byggetrinn med 135 boenheter nærmer seg ferdig utbygd. Når reguleringen av trinn to er ferdig om ett år, går entreprenør Arne Jørmeland i gang med grunnarbeidet for 180 nye boenheter i Taumarka. Tor Inge J ssang

Her bygges en ny by

Det er klart for et nytt byggetrinn i Taumarka, som på sikt vil gjøre Tau til by.