• -Yes! Vi vant! Joakim Stenstad Eide løfter armene stolt i været. Til venstre Fredrik Gausland Harestad. Alle er kjekke på Lunde skole, her er ingenting som er dumt, forsikrer Joakim oss om. Anders Minge

- Her har vi det kanonfint

Lunde skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Hvorfor?