• Oppvarmingen av norske veksthus blir stadig grønnere. I 2020 kan CO<sub>2</sub>-utslippene fra energiforbruket være nede i under 40.000 tonn, mot cirka 125.000 tonn ved årtusenskiftet. Veksthusarealet har vært noenlunde konstant. Pål Christensen

Kraftige klimakutt fra norske drivhus

Etter at CO2-utslippene fra veksthusbransjen er nesten halvert siden årtusenskiftet, er målet nå en ytterligere reduksjon på 40 prosent innen 2020.