Få hesteslakt, skjerpet kontroll

Det er over 100.000 hester i Norge. Anslagsvis tusen hesteslakt årlig blir mat. Mattilsynet har skjerpet kontrollen av hestekjøtt.