• Vassbakk og Stol AS krever Kruse Smith AS for 7 millioner kroner. Kravet begrunnes med at massene de kjørte bort og deponerte fra DnB Arena-tomten var forurensede. Stavanger tingrett gir imidlertid Kruse Smith medhold i at massene ikke var forurensede. Retten viser blant annet til Multiconsult AS og Stavanger kommune som betrakter massene som rene, men arsenholdige. Lars Idar Waage

Tapte 7 millioner på forurenset masse

Underentreprenør Vassbakk og Stol AS går glipp av over 7 millioner kroner. Massene de fraktet bort fra DnB Arena var ikke forurensede nok.