Edruelig kjøring i Hå

Promillekontroll i Opstadvegen ga ingen utslag.