• Slutt å stille så harde krav når gamle hus skal bevares, er budskapet fra arkitekt Reiar Carlsen, her ved kommunens villa ved rådhuset som han mener kan få nytt liv for halvparten av den prisen som politikerne er forespeilt. Geir Sveen

Dette huset kan reddes for 4 mill.

Stopp. Ta en tenkepause, er nødropet fra arkitekt Reiar Carlsen før Time kommunestyre tirsdag trolig vedtar riving av kommunens egen villa på rådhusplenen på Bryne fordi prisen blir for høy, 7,6 millioner.