• Arnstein Akslands far, Arild Kristiansen, er opprørt over at sønnen ikke ble undersøkt for de store hodeskadene da han ble innlagt ved SUS. Jarle Aasland

Arnsteins skjebne er opprørende

Måten Arnstein Aksland ble møtt på i psykiatrien da han hadde akutt behov for medisinsk hjelp, opprører de nærmeste.