• -Jeg er kjempeglad for å ha fått lisensen tilbake, sier Freddie Helgesen. Han risikerer at vedtaket blir omgjort i en eventuell klagebehandling, men tror selv ikke at det vil skje og vil imøtegå et varsel om en advarsel han har fått på kjøpet av gjenvunnet autorisasjon. Jan Inge Haga

Dyrlege Helgesen får ny lisens og nytt gult kort

Freddie Helgesen, en av landets mest omstridte veterinær, har fått tilbake full dyrlege-autorisasjon. Avgjørelsen er omstridt og kan påklages.