Ingen vanlig ferietur

Tone Gjengedal Antonsen marsjerte for SOS-barnebyer i helgen. Det resulterte i en reise til Mwanza i Tanzania.