• Ole Petter Haukaas og Bente Harestad Haukaas nekter for at Hillevåg turnforening er i regi av Norsk Showskole. Jonas Haarr Friestad

Bente og Oli må ut

Hillevåg Turnforening fikk også nei fra politikerne, og kastes ut av Turnhallen.