• Rektor Dag Harald Undheim på Bogafjell skole ser ingen problemer med å legge ut elevenes og foreldrenes navn og adresser på internett. Jan Tore Glenjen

Er elevlister på internett ok?

Er det greit at skoler legger ut lister med elever og foreldrenes fulle navn, telefonnummer og e-postadresser på skolens hjemmeside?