Rogfast blir komplisert

Lengden på tunnelene og det enorme vanntrykket er de største utfordringene når Rogfast skal bygges.