• Pornografi er særdeles lett tilgjengelig på internett, og fremdeles er det videobutikker som låner ut den typen filmer. Lars Idar Waage

Pornokirken våger der andre tier

I hjem, på arbeidsplasser og i menigheter har pornoen fått innpass sammen med internett. Barn ned i 11 års alder oppdager dette, og noen utvikler avhengighet. Også prester og ledere i kirken bekjenner at de lar seg friste.