• Her, like nord for Sirevåg stasjon, ble brannen slokket. Cornelius Munkvik

Skulle bare svi av litt lyng...

I et forsøk på å gjøre beitet bedre for dyrene forårsaket bonden at togtrafikken på Jærbanen ble stengt i åtte timer.