• Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik synes praksisen med å la mannlige barnehageansatte slippe bleieskift er både tåpelig og ødeleggende for likestillingen. Scanpix

- Mannlig bleiefritak er ødeleggende

— At menn slipper å skifte bleier i barnehagen, er direkte ødeleggende, mener likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Sunniva Ørstavik.