• Stavanger kommune har signalisert at de kan være villige til å selge Lagårdsveien 43. Stein Halvor Jupskås

Smedvig snuser på gammelt fengsel

Stavanger kommunes forhandlingsutvalg ga i sommer Smedvig Eiendom opsjon på kjøp av bygningen som rommer Lagård dagsenter og nattlosji.