• Til vanleg passerer 66000 liter per sekund i denne trykksjakta. Det tilsvarer 6600 vaskebøtter med vatn, fortel Jan Alne (midten), regionsjef i Statkraft. Dei fire trykksjaktene i Kvilldal kraftstasjon blir no sandblåste og malte. Lars Idar Waage

Med hjerne for vatn

30 år etter at Norges største kraftstasjon stod ferdig, har ingeniørane kikka sine yrkesfellar grundig i korta. Heldt arbeidet deira vatn?