• Tett kø i Nesbuveien i morgentimene i dag. Øyvind Berekvam

Melder om bedring i Sømmevågen

Trafikkvakter og endret kjøremønster fører til lettere trafikkforhold.