• Kirsti Hagen Andreassen (t.v.) og Signe Hagen, sykepleier og assisterende avdelingsleder, gleder seg over å få være med å starte opp en helt ny avdeling og til å bli kjent med nye arbeidskolleger. Jarle Aasland

Sandnes åpner sykehus i Stavanger

Før var Stavanger sykehus for siddiser. Nå rer Sandnes kommune opp senger i tredje etasje for å ta imot utskrivningsklare gauker fra SUS. 91 år gamle Elisabeth Kvalø ble første pasient på den nye avdelingen.