Vår største frykt er å kjøre ned fotgjengere

Og stadig flere fotgjengere blir faktisk nedkjørt, viser undersøkelse.