• To taxier ble avskiltet under kontroll. Torstein Lillevik

To taxier avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll

15 av totalt 1756 biler ble avskiltet i en kontroll på riksvei 44 på Skjæveland. To av disse var taxier.