- Foreldre må ta ansvar

Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger råder foreldre til å følge skolens anbefalinger.