• Pål Christensen

Vil ha styringen av luftambulansene til Bergen

Administrasjonen i Helse Vest mener at luftambulansesentralen bør ligge i Bergen, ikke i Stavanger.