Roar Reke fra Active Elektro (nærmest), advokat Per Asle Ousdal, Elisabeth Slethei, Tom Henning Slethei og advokat Eyolf Lund i forliksrådet mandag ettermiddag. Foto: Kristian Jacobsen

Slethei inngikk hemmelig forlik med elektrofirma – men fortsatt konflikt med maleren

Sola-ordfører Tom Henning Slethei gikk til angrep på timeføringen til H & M Malerservice da partene møttes i forliksrådet mandag. Det ble ingen enighet om regningene fra malerfirmaet, men Slethei-ekteparet oppnådde forlik med elektrofirmaet.

 • Kjell Arne Knutsen
  Journalist
 • Ove Heimsvik
  Journalist
Publisert: Publisert:

Stavanger-firmaet H & M Malerservice mener at ekteparet Slethei skylder om lag 230.000 kroner etter oppussing av det 270 år gamle Monsenhuset i Tananger. Slethei kjøpte huset i 2018 for 9,5 millioner kroner og bruker det som familiens bolig.

Mandag ettermiddag møttes partene i Sola forliksråd. Fra begge sider ble det uttrykt vilje til å inngå forlik, men etter flere rådslagningsmøter viste det seg at avstanden i krav og tilbud var for stor mellom malerfirmaet og Slethei.

Begge parter har bedt om at forliksrådet avsier dom. Den skal være klar i løpet av de neste 14 dagene. Så er det opp til partene om de vil ta konflikten videre i rettsapparatet.

Les også

Sola-ordfører nekter å betale regninger på oppussing av huset sitt

To håndverkerfirmaer krever over 600.000 kroner av Sola-ordfører Tom Henning Slethei og kona Elisabeth, fordi paret…

Advokat Eyolf Lund (til venstre) representerte ekteparet Slethei i forliksrådet. Videre står Roar Reke fra Active Elektro og advokat Per Asle Ousdal. Foto: Kristian Jacobsen

Forlik med Active Elektro

Også et annet håndverkerfirma møtte ekteparet i forliksrådet. Kravet fra Active Elektro var 367.000 kroner, mens Elisabeth og Tom Henning Slethei tidligere har tilbudt 100.000 kroner.

Mandag ettermiddag inngikk partene et hemmelig forlik.

– Det var lange forhandlinger. Til slutt var avstanden så liten at vi klarte å komme fram til et forlik ingen av oss er fornøyde med. Og da er det vel slik det skal være, sier daglig leder Roar Reke i Active Elektro etter møtet.

Han er overrasket over at partene klarte å bli enige, men er glad for å slippe forberedelser til rettssak.

– Hvem var det som krevde at forliket skulle være hemmelig?

– Det var Slethei, sier Reke.

På vegne av Slethei sier advokat Eyolf Lund:

– Vi har inngått et hemmelig forlik som begge parter er jevnt fordelt misfornøyd med, men det er alltid godt å få løst en sak. Det har vært Sletheis innstilling hele tiden, sier Lund.

At det ikke ble forlik i saken mot H & M Malerservice ønsker ikke Slethei å kommentere.

Aldri opplevd maken

I snart 30 år har Magnor Kolnes drevet malerfirmaet H & M Malerservice. Kolnes hevder han aldri før har opplevd maken til kunde.

– Flere ganger underveis spurte jeg om vi skulle avslutte oppdraget, men Slethei ba meg fortsette. Det burde jeg aldri ha gjort, sier Kolnes.

H & M Malerservice er vant med krevende oppdrag. Firmaet har flere ganger jobbet for Jærmuseet på historiske bygg, og kjenner godt til de strenge kravene som stilles for å jobbe med flere hundre år gamle bygninger.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei og kona Elisabeth foran det 270 år gamle bolighuset. Foto: Jon Ingemundsen

Kolnes svarte derfor ja, da Tom Henning Slethei en dag i fjor vår ringte og spurte om firmaet kunne påta seg maleroppdrag i det fredede huset i Sola. Slethei skulle kjøpe inn alt utstyret, så de to avtalte en timepris på 580 kroner pluss moms for utført arbeid.

Prisen ble ikke diskutert, og har heller ikke vært tema senere.

Advokat Per Asle Ousdal i samtaler med daglig leder Magnor Kolnes fra H & M Malerservice under forliksrådets behandling. Foto: Kristian Jacobsen

Halve jobben, mer enn dobbel pris

Slethei mener malerfirmaet har brukt urimelig lang tid på oppdraget. De viser til at et annet firma hadde gjort cirka halve jobben da H & M Malerservice overtok.

– Det første malerfirmaet tok litt over 150.000 kroner for å male og tapetsere omtrent halve huset, Kolnes krever 430.000 kroner for den andre halvdelen. Da skjønner du at det er noe som ikke stemmer, sier Tom Henning Slethei til Aftenbladet.

Den første maleren måtte avslutte arbeidet på grunn av andre oppdrag.

Magnor Kolnes mener det ikke er mulig å sammenligne arbeidet mellom firmaene på den måten. Omtrent samtidig med at håndverkerne fra H & M Malerservice gikk i gang med pensel, rulle og sparkelspade, flyttet familien Slethei inn i boligen. Det gjorde jobben ekstra krevende.

– Det er langt mer arbeid når man jobber i et innredet og bebodd hus. Da skal alle møbler dekkes til og beskyttes, det må støvsuges mye oftere og arbeidene må skje i rett rekkefølge, sier Magnor Kolnes.

Kolnes sier at de måtte foreta etterarbeid i omtrent alle rom, også rom som den første maleren hadde jobbet i. Mye av arbeidet besto i å tapetsere og å male vinduer og lister, som er tidkrevende.

Ifølge Slethei var det ekteparet som gjorde det meste av oppryddingen etter håndverkerne. De sier videre at familien flyttet inn i den delen som var nærmest ferdig. Det ble dekket til en del nylagt parkett i den halvdelen, men ellers var det svært lite tildekking av møbler, opplyser Slethei.

Partene er uenige om omfanget av arbeidet med å dekke til møbler og inventar.

Dårlig arbeidsflyt

Ifølge Kolnes ble det også en ekstra belastning at oppussingsprosjektet ikke hadde profesjonell byggeleder. Den funksjonen ble langt på vei ivaretatt av Elisabeth Slethei.

– Hver morgen dirigerte hun vår maler til nye oppdrag i huset, til tross for at jeg hadde avklart og planlagt med håndverkeren hva som skulle prioriteres den gitte dagen. De nye oppdragene hun kom med var ikke avklart med meg og kom derfor i tillegg til hva vi hadde planlagt for dagen. Dette gjorde at vi aldri fikk en god produksjonsflyt, sier Magnor Kolnes.

Derfor hendte det at malerfirmaet ikke traff helt, da det antydet hvor lang tid et arbeid kunne ta.

– Jeg kunne si at et rom kanskje ville ta tre dager, men så tok det fem dager, sier Kolnes.

Elisabeth Slethei avviser at hun hele tiden ga maleren nye oppdrag. Slethei sier at hun var i kontakt med maleren hver morgen for å høre om det var behov for noe utstyr eller annet. Avtalen var at Slethei skulle kjøpe inn maling, teip og annet materiell etter hvert som behovene dukket opp.

– Men maleren hadde dårlig oversikt. Plutselig trengte hun mer utstyr og kunne ikke fortsette før hun fikk det, sier Slethei.

Ikke akkurat et A4-hus

Stemningen ble etter hvert anspent mellom byggherre og firmaet. Ekteparet Slethei klaget på at det tok for lang tid, mens Kolnes forsøkte å forklare merarbeidet.

– Å pusse opp et gammelt fredet hus er ikke som å jobbe i et nytt. Treverket har forskjellige kvaliteter, det kan ligge sju lag med gammel tapet på en vegg som må vekk før vi kan tapetsere på nytt, og mye er skjevt, sier Kolnes.

Slethei påpeker at det var utfordringer som gjaldt alle håndverkerne og ikke bare H & M Malerservice.

– Vi skjønner at dette ikke akkurat er et A4-hus. Det var utfordrende også for den første maleren, sier Tom Henning Slethei.

Et annet problem, ifølge Kolnes, var at Slethei valgte annen maling enn det håndverkerne i H & M Malerservice bruker til vanlig. Det krevde mer forarbeid enn forutsett.

– Det viste seg at alle mørke farger trengte grunning og tre strøk. Malingen vi bruker trenger bare to strøk og ingen grunning, sier Kolnes.

Slethei forklarer at de valgte å kjøpe denne malingen hos Interiørfaghuset T. Lund, fordi butikken hadde bistått ved utvelgelse av farger og glans.

Sammen med T. Lund fikk Slethei utarbeidet en håndbok som beskrev og illustrerte fargekoder, glansgrader og tapetprøver, som skulle brukes for hvert av rommene og for de ulike overflater.

– Vi brukte produkter fra en verdenskjent leverandør og det visste Kolnes før de begynte på jobben. Håndboka var et arbeidsdokument som malerne kunne bruke for å planlegge arbeidet, sier Elisabeth Slethei.

Kolnes sier at han ønsket å bruke sin faste kvalitetsleverandør som malerfirmaet har lang og god erfaring med, men at valget av malingsproduktene ble tatt av Slethei. Håndboka, mener han, inneholdt feil og kunne ikke brukes.

Betalte 200.000 kroner

Etter om lag en måneds arbeid, sendte han første faktura. Deretter ble det sendt faktura hver 14. dag.

– Hver faktura inneholdt en nøyaktig beskrivelse av hva vi hadde gjort hver arbeidstime, opplyser Kolnes.

Ifølge Kolnes betalte Slethei inn 200.000 kroner blank, til tross for at fakturabeløpene hadde andre beløp.

– Selv om han ikke betalte inn nøyaktig beløp, opplevde jeg at han ville betale, sier Kolnes.

Tom Henning Slethei sier at han ikke hadde oversikt over hvilket arbeid som var gjort, da han betalte inn 200.000 kroner.

– For å holde framdriften i arbeidet, betalte jeg regningen uten å sette meg inn i innholdet. Vi var tross alt i slutten av arbeidet. Tanken var å ta diskusjonen om fakturaene etterpå, sier Tom Henning Slethei.

Kattepass

Ekteparet reagerer blant annet på at firmaet krever betalt for 3 timer «kattebarnevakt».

– Under oppussingen reiste vi vekk ei ukes tid og lot kattene være utendørs hjemme. Jeg ba maleren holde dørene igjen og passe på at kattene ikke kom seg inn. En dag ringte maleren og sa at en av kattene hadde kommet seg inn huset og gjort sitt fornødne på dekkpapp på den nye parketten. Jeg beklaget og ba henne tørke opp og jage katten vekk. For dette arbeidet har firmaet ført 3 timers arbeid. Helt urimelig, sier Elisabeth Slethei.

Hun sier at dette er et eksempel hvor firmaet har skapt et problem ved å la ytterdører stå åpne, for så å fakturere Slethei disse timene.

Magnor Kolnes sier ekstraarbeidet tok så lang tid.

– Maleren måtte springe etter katten for å få den ut av huset, og den kom tilbake igjen flere ganger daglig hele uken. Det var knapt mulig å komme seg ut eller inn døren uten at katten snek seg inn, det er klart dette tok tid, sier han.

En annen gang ble maleren bedt om å montere en modulsofa sammen med en tømmermann. Sofaen var i fire deler og det var krevende å få den på plass, fordi det var trangt der den skulle stå.

– For dette arbeidet førte maleren 5 timer, mens tømmermannen sendte regning på 2 timer. Da skjønner du at det er noe galt med timeføringen til malerfirmaet, mener Elisabeth Slethei.

Hun mener at også dette eksempelet illustrerer en manglende vilje hos Kolnes til å imøtekomme og se det helt åpenbart urimelige.

Kolnes husker ikke detaljene rundt dette arbeidet. Etter å ha gått gjennom timelistene, er montering av sofa ikke spesifisert noe sted.

– Derimot ble det kommentert til takstmannen at i det aktuelle rommet ble det båret møbler i 2 timer og montert sofa i 3 timer, sier han.

Malte ferdigmalt dør

Ekteparet reagerer også på at firmaet malte ei dør som allerede var ferdig malt.

– Vi hadde bestilt og fått på plass en ny hvitmalt ytterdør. Plutselig ser jeg at maleren står og maler på døra, sier Elisabeth Slethei oppgitt.

Kolnes sier dette ble gjort for at denne døren trengte et toppstrøk for å bli lik de andre dørene.

– Sendte dere regning på arbeidet?

– Ja, siden vi hadde trukket fra annet arbeid som egentlig ikke skulle trekkes fra, sier Kolnes.

H & M Malerservice og Slethei-ekteparet er blant annet uenige om prisen for maling av disse dørene. Foto: Jon Ingemundsen

H & M Malerservice har fakturert 36 timers arbeid for maling av to doble dører. Fem håndverkere var involvert i dette arbeidet. Også her reagerer Slethei på timebruken.

– Vi hadde fått tilbud fra et annet firma som kunne pusse og male dørene for 2800 kroner pr. dør. H & M Malerservice mente at de kunne gjøre det billigere og raskere og fikk derfor oppdraget. Ettertiden viser at det ikke stemte. Dette er nok ett eksempel på at vi er blitt fakturert for vesentlig mer enn det som er gjengs pris for denne type arbeid, hevder Tom Henning Slethei.

Kolnes sier det var nødvendig å bruke så lang tid på dørene. Han avviser også at malerfirmaet har sagt at jobben kunne gjøres billigere.

– Det var snakk om svært gamle dører der alle malingslagene til slutt hadde visket ut profilene i dørene. Vi tok dem derfor inn på verkstedet, hvor vi renset dem kjemisk og skrapte alle profiler og dørblader. Det var helt nødvendig for at den nye malingen skulle hefte på det gamle underlaget. Timeforbruket på dørene er reelt og helt normalt i forhold til arbeidet som er lagt ned, sier Kolnes.

Elisabeth og Tom Henning Slethei sier de mistet all tiltro til fakturaene fra malerfirmaet etter disse og andre episoder.

– Når du finner det vi mener er tydelige, udiskutable feil i fakturaene, så mister du tiltro til motparten, sier Elisabeth Slethei.

Engasjerte takstmann

Det endte med at Kolnes fikk inn en uavhengig takstmann til å vurdere arbeidet som er gjort, kvaliteten og tidsbruken.

– Slethei sådde tvil om alt vi hadde gjort. Han sier at vi har brukt altfor lang tid. Derfor ønsket jeg en faglig vurdering og bestilte takstmann, sier Kolnes.

Slethei var til stede på befaringen sammen med takstmann Harald Forgaard, Kolnes og maleren. Takstmannens konklusjon er: Jobben er fagmessig utført og i henhold til inngått avtale etter medgått tid og materiell.

Slethei mener det ikke kan legges vekt på vurderingen fra takstmannen.

– Takstmannen har ikke vurdert arbeidet i forhold til gjengs pris eller opp mot det den første maleren har utført. Vi kan derfor ikke legge vekt på disse vurderingene, mener Tom Henning Slethei.

Han stiller også spørsmål ved takstmannens objektivitet siden takstmannen har jobbet med H & M Malerservice på flere prosjekter tidligere.

Tips oss:

Kjell Arne Knutsen

e-post: kjell.arne.knutsen@aftenbladet.no

Ove Heimsvik

e-post: ove.heimsvik@aftenbladet.no

Carl Gunnar Gundersen

Tlf.: 41559360

e-post: carl.gunnar.gundersen@aftenbladet.no

Publisert:

Les også

 1. Sola-ordfører nekter å betale regninger på oppussing av huset sitt

 2. Får 250.000 kroner av Sola kommune for tapt barndom

 3. I salgsoppgaven sto det at boligen var «flott og velholdt». Huskjøpet ble starten på et mareritt for samboerparet

 4. Megleren felt etter salg av råteskadet hus

Mest lest

 1. Oppfordrer til Halloween-feiring for de minste barna

 2. Sykefraværet gikk ned, men ikke nok. Nå får de en sjanse til

 3. Silje fikk topp­karakterer og er ingeniør. Nå jobber hun i kles­butikk

 4. Gutt påkjørt på Bryne

 1. Tom Henning Slethei
 2. Sola kommune
 3. Sola
 4. Fredning
 5. Oppussing