– Kunne mor fortsatt vært i live?

Borgny (74) var underernært da hun døde, selv om hun fikk hjemmesykepleie fire ganger daglig. Nå krever datteren at hjemmesykepleierne i Stavanger får mer tid til hver pasient. Kommunaldirektøren mener imidlertid at bemanningen er rasjonell.

Gudrun Therese Eiane i leiligheten til sin avdøde mor, Borgny Therese Opsahl. Gudrun tror moren fortsatt hadde vært i live dersom hun hadde fått i seg tilstrekkelig med mat og drikke. Hun mener at hjemmesykepleierne ikke har god nok tid til pasientene de skal ta seg av.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Fredag 28. juni ble Borgny Therese Opsahl fulgt til sitt siste hvilested fra Hinna kirke. Et endelig farvel med en mor, svigermor, mormor og farmor. Altfor tidlig, mener datteren Gudrun Therese Eiane.

Familien var svært glad da Borgny ble nyretransplantert på Rikshospitalet seint på høsten i 2017. Endelig skulle hun få på plass en ny nyre og slippe de jevnlige dialysebehandlingene hun hadde holdt på med de siste to årene. Transplantasjonen medførte imidlertid at det ble ekstra viktig å passe på kosthold og ernæring. Dette gikk bra i begynnelsen, men de siste fire månedene av livet ble de kognitive evnene hennes kraftig svekket.

Borgny Therese Opsahl var selv sykepleier og var mange år aktiv i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun døde 18. juni 2019 med de nærmeste rundt seg.

Mistet seks kilo på to uker

– Mor husket ikke slik hun gjorde tidligere. Når noen spurte henne om hun hadde spist, svarte hun alltid ja, selv om det ikke stemte, sier Gudrun Therese Eiane. Hun forteller at både hun og broren tok opp Borgnys ernæring på møter med kommunehelsetjenesten. Gudrun er selv sykepleier og jobber på Stavanger Universitetssjukehus. Fra jobben vet hun hvor viktig det er med nok mat og drikke til pasientene, men hjemmesykepleierne satte aldri i gang med å loggføre hva Borgny faktisk fikk i seg.

– Jeg slo meg til ro med at de i hvert fall satte mat frem til henne. Det var alltid mat i kjøleskapet, det var bare å finne det frem, sier Gudrun.

Borgny var innlagt på Bergåstjern sykehjem i fem uker i april og mai denne våren. Da hun ble utskrevet 26. mai, veide hun 58 kilo. Drøyt to uker senere, den 10. juni, hadde hun mistet mer enn 11 prosent av kroppsvekten. Da viste vekta 52 kilo.

Egen notatbok

Gudrun og broren hadde en notatbok der de og hjemmesykepleierne kunne kommunisere og skrive ned viktige beskjeder. Aftenbladet har fått se igjennom notatboken, og den 6. juni er det skrevet at «det er viktig at det observeres og følges med på at mor får tilstrekkelig næring i løpet av dagen».

To dager etter påpeker de pårørende at det er hoppet over tre middager denne uken. En hjemmesykepleier har notert at Borgny ikke ønsket middag og begrunner det med at hun «føler seg ikke helt i form til middag i dag».

Dagen etter noterer Gudrun at hun selv har gitt moren middag: «Hun skal ikke ha mulighet til å hoppe over middag. Det er viktig å overtale henne», skriver hun i notatboken.

Gudrun Therese Eiane bor kun et steinkast fra leiligheten til moren. Hun var som regel innom hver dag for å se til henne. I notatboken noterte hun og broren viktige beskjeder til hjemmesykepleierne. Der påpekte de hvor viktig det var å følge med på næringsinntaket til moren Borgny, men arbeidet med å føre ernæringslister kom aldri i gang før Borgny døde.

Et par dager senere, den 13. juni, har en hjemmesykepleier notert følgende: «Usikker om hun har spist. Ville ikke ha mat». Dagen etter har datteren Gudrun igjen påpekt hvor viktig det er å få i Borgny nok mat og drikke: «Viktig at det blir ført opp hva mor spiser så blir en mer bevisst på hva hun egentlig får i seg. Enkelte dager spiser hun lite/ingenting og dette påvirker både hennes fysiske og psykiske helse». To dager senere, den 15. juni, faller Borgny og slår seg når hun skal ut med søpla. Hun blir lagt inn på sykehuset der hun får tilført væske på grunn av alvorlig dehydrering. Det første døgnet utvikler hun en kraftig blodforgiftning.

Den 18. juni dør Borgny etter akutt nyresvikt med påfølgende multiorgansvikt. Det blir ikke foretatt noen obduksjon av henne. Det er derfor vanskelig å slå helt sikkert fast hva som var de bakenforliggende årsakene til dødsfallet.

Dehydrering et problem

Aftenbladet har vært i kontakt med avdelingen på SUS hvor Borgny Opsahl ble behandlet. De bekrefter at for lavt væskeinntak er noe som kan føre til nyresvikt hos pasienter med transplantert nyre. De er også godt kjent med problemstillingene knyttet til det å få nok mat og drikke i pasientene, og synes det er positivt at dette belyses.

Samtidig understrekes det at Borgny Opsahl hadde et komplisert sykdomsbilde og at det ikke vil være mulig å slå fast hvorvidt dehydrering spilte en avgjørende rolle for dødsfallet.

De pårørende vil likevel ha svar på spørsmålet: Hvordan kunne Borgny være alvorlig dehydrert når hun hadde hjemmesykepleie fire ganger daglig?

– Systemfeil

Gudrun Therese Eiane mener at moren fortsatt kunne vært i live dersom hun hadde fått bedre behandling av den kommunale hjemmesykepleien.

– Det føles tungt å miste sin mor, men det er ikke enkeltpersoner som har skyld i dette. Det er systemet som er galt. De som jobber i hjemmesykepleien, har så mange pasienter på listene at de overser hva som er viktig for å ivareta enkelte pasienter, sier Eiane.

Hun har varslet Fylkeslegen om dødsfallet og levert en anmeldelse til politiet. Målet er at ingen flere i Norge skal oppleve å miste en de er glad i på grunn av uansvarlighet eller mangel på ressurser. Eiane har også kontaktet eldreminister Sylvi Listhaug i håp om å belyse situasjonen for de eldre i landet som er avhengige av det kommunale helsetjenestetilbudet.

– Mor var en bestemt og rettferdig dame som ga beskjed når urettferdighet fikk råde. Jeg kan ikke gjøre annet enn å være hennes stemme å si fra om at behandlingen vi gir til eldre mennesker i dette landet ikke er god nok, sier Eiane.

Kommunaldirektør for helse og velferd i Stavanger kommune: Eli Karin Fosse.

– Rasjonelt bemannet

Eli Karin Fosse er kommunaldirektør for helse og velferd i Stavanger kommune og beskriver påstandene fra Gudrun Therese Eiane som svært alvorlige. Varselet til Fylkeslegen har foreløpig ikke kommet videre på kommunaldirektørens bord, så Fosse kjenner ikke detaljene rundt Borgny Opsahls dødsfall. Hun kan derfor kun uttale seg på generelt grunnlag om bemanningen i den kommunale hjemmehelsetjenesten.

– Hjemmesykepleien er rasjonelt og godt bemannet ut fra de oppgavene som skal utføres, sier Fosse. Hun medgir at det periodevis er vakante sykepleierstillinger, men dette er et mindre problem i hjemmesykepleien om man sammenligner med situasjonen på sykehjemmene.

Fosse peker også på at statistikken for Norges ti største kommuner viser at Stavanger faktisk bruker mest penger per hjemmetjenestemottaker over 67 år.

– Noen av sykepleierne vil nok oppleve at de har det travelt, og enkelte dager er travlere enn andre. Men etter min vurdering har de ansatte tilstrekkelig tid og kapasitet til å utføre de oppdragene de har, sier Fosse.

Fosse sier også at hjemmesykepleierne nok har hatt en ekstrabelastning denne våren i forbindelse med Norsk Medisinaldepots problemer med å levere korrekte legemidler i multidose til pasienter. Problemene førte til at hjemmesykepleierne i vår måtte bruke mye tid på å kvalitetssjekke medisindosene manuelt.

– Men dette har ikke vært så tidkrevende at det har gått over i uforsvarlighet, sier Fosse.

– Gjorde det de kunne

Virksomhetsleder Hildegunn Østbø Tønnesen ved Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor kjenner til kritikken fra Gudrun Therese Eiane. De pårørende har fritatt henne fra taushetsplikten slik at hun har mulighet til å kommentere saken. Østbø Tønnesen sier at hjemmesykepleien daglig prøvde å motivere Borgny til å ta imot hjelp og til å ta til seg mat og drikke.

– Samtidig ønsket Borgny å være selvstendig og klare seg selv. Hun hadde samtykkekompetanse, og hennes rett til å bestemme selv måtte derfor respekteres, sier Hildegunn Østbø Tønnesen. Hun legger til at Borgny ble fulgt opp med kontrollveiing og at det var avtalt å bestille næringsdrikker til henne. Hjemmesykepleierne rakk dessverre ikke å starte å føre ernæringslister før Borgny ble innlagt på sykehus.

Virksomhetslederen mener at hjemmehelsetjenesten gjorde det de kunne i samarbeid med Borgny, uten at det gikk ut over hennes selvbestemmelse.

– Vi gjorde det vi kunne for å hjelpe, men når pasienten samtidig ønsker å klare seg selv, er det krevende. Vi kan likevel aldri bli flinke nok til å understreke overfor våre pasienter hvor viktig det er å innta nok drikke, sier Østbø Tønnesen.

Borgnys dødsfall er ifølge virksomhetslederen blitt gjennomgått i avdelingen som læring og vil bli brukt i forbedringsarbeid. Hendelsen har ikke medført noen endringer i hjemmesykepleiernes rutiner.

Publisert: