Hastevedtak om fullmakter blir ikke så hastig likevel

En hastesak fra kommunedirektøren i Stavanger kommune om hvordan byen skal styres under korona-krisen, skapte torsdag morgen sterke reaksjoner.

Publisert: Publisert:

Kommunedirektør Per Kristian Vareide foreslår omfattende endringer i fullmaktene til politiske organer og administrasjonen under koronakrisen. Her sammen med Ruth L. Midtgarden og Torstein Nielsen på en pressekonferanse om situasjonen nylig. Foto: Jon Ingemundsen

 • Stein Halvor Jupskås
  Journalist
iconDenne artikkelen er 69 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Etter et langt gruppeledermøte torsdag formidddag har gemyttene roet seg. I tillegg har Birger Hetland (Sp) alt avskåret muligheten for å få til et hastevedtak fra kommunestyret allerede fredag klokken 14.

Et slikt skriftlig vedtak må være enstemmig, og Hetland er mot.

– Det var veldig enkelt. Rådmannen er ikke valgt av folket. Det er vi som sitter i kommunestyret. Den makta er jeg ikke villig til å gi fra meg. Demokratiet må gjelde like mye når det er krise. Det finnes godt med muligheter for å avholde et kommunestyre via video, sier Hetland.

Kjapp frist

Onsdag kveld ved 20-tiden fikk medlemmene i kommunestyret i Stavanger en epost. Temaet var hastesak om delegering av fullmakter. Innen fredag kl. 14 måtte de gi skiftlig tilbakemelding på to spørsmål. Ett om de er enige i at saken behandles som en hastesak og ett om de støtter forslaget eller ikke.

Enkelt forklart kan man si at dette er statsminister Erna Solbergs kriselov i lokal variant på kommunalt nivå.

Jan Erik Søndeland (V) går hardt ut mot saksbehandlingen. Her fra et tidligere møte i kommunestyret. Foto: Pål Christensen

Les også

Enighet om stram kriselov på Stortinget

Les også

Flere reagerer på regjeringens kriselov

Enstemmighet

For at vedtaket skal være gyldig må samtlige medlemmer slutte seg til at saken behandles skriftlig.

Dersom det ikke er enighet om å behandle saken skriftlig, må det innkalles til et digitalt fjernmøte. Kommunestyret kan som kjent ikke møtes fysisk på grunn av det smitteforebyggende forbudet mot større grupper.

Blir det innkalt til fjernmøte, er det ikke lenger krav om enstemmighet om innstillingen.

Dersom kommunedirektørens forslag blir vedtatt, betyr det at Stavanger kommunestyre gir fra seg mye makt til leder av beredskapsledelsen. Det vil si at lederen får alle fullmakter for å iverksette nødvendige skadebegrensende og skadeforebyggende tiltak i en akutt krisesituasjon eller når en alvorlig akutt krise truer. I fullmakten ligger myndighet til å mobilisere og benytte alle ressurser som er tilgjengelige for kommunen.

Formannskapet kan i perioden gjøre vedtak på vegne av samtlige
øvrige folkevalgte organer og andre kommunale organer.

Les også

Strid om Stavanger-ordførerens korona-fullmakter

Ordfører Kari Nessa Nordtun får i tilfelle fullmakt til å gjøre hastevedtak på vegne av de vanlige kommunale organer. Budsjettreglementet endres midlertidig slik at formannskapet kan gjøre store budsjettendringer, som å omdisponere innenfor driftsbudsjettet, bruke inntil 100 millioner av disposisjonsfond, og omdisponere inntil 50 millioner av investeringsbudsjettet.

Fram til august?

Også kommunedirektøren selv får i tilfelle fullmakt til å
omdisponere driftsmidler både i og mellom tjenesteområder.
Omdisponeringene må være relatert til konsekvenser av
koronapandemien og skal rapporteres så snart som mulig til formannskapet.

Formannskapet kan vedta å oppheve endringene før 31. august 2020 dersom utviklingen i koronapandemien tilsier at det er forsvarlig. Formannskapet kan også forlenge endringene i inntil 3 måneder dersom man mener dette er nødvendig for håndtering av koronapandemien.

Kritisk

Venstres gruppeleder, Jan Erik Søndeland, er alt ute med skarp kritikk av saksbehandlingen. I en epost til flere medier skriver han om forslaget.

– Dette vitner om en manglende respekt overfor de folkevalgte og prinsippene lokaldemokratiet er bygget på. I det minste burde kommunedirektøren tatt en dialog og sikret overensstemmelse med gruppelederne for partiene. Dette fremstår som et forsøk fra kommunedirektøren på å hoppe bukk forbi den folkevalgte styringen, skriver Søndeland.

Etter gruppeledermøtet torsdag er Søndeland noe mildere stemt. Han bekrefter at det går mot videomøte, uten at dette ennå er tidfestet, og at det jobbes med å finne formuleringer som kan få et stort flertall bak seg i kommunestyret.

– Blant de tingene som må endres er dette med tidsavgrensingen. Kommunedirektøren foreslo at dette skulle kunne vare helt til august. Dette må snevres vesentlig inn, sier Søndeland.

Største krisen

Aftenbladet var torsdag morgen i kontakt med gruppelederne for Høyre og Frp. Både John Peter Hernes og Leif Arne Moi Nilsen henviser til gruppemøter i sine respektive partier torsdag ettermiddag.

Heller ikke ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) hadde torsdag morgen hatt tid til å drøfte kommunedirektørens forslag med sin gruppe.

– Vi står i den største krisen byen har opplevd etter krigen. I en slik situasjon må kommunen kunne fungere optimalt for å gi best mulig omsorg og tjenester til sine innbyggere. De nye reglene er begrenset til kun å gjelde behandlingen av koronapandemien. Jeg tror at vi sammen skal greie å finne gode løsninger gjennom møter med alle gruppelederne i løpet av torsdagen, sier Nessa Nordtun.

Publisert:
 1. Linda Hofstad Helleland åpner pengesekken for Rogaland

 2. Tegnell tar selvkritikk

 3. Flertallet av lærerne klarte ikke å følge opp sårbare elever i hjemmeskole

 4. Undersøkelse: Hver tredje nordmann unngår helsetjenester

 5. –Rødt, gult eller grønt lys? Vi skal være klar!

 6. – Stortinget må lytte til aktørene i næringen og det som hele industrien sier må til

 1. Korona-viruset
 2. Jan Erik Søndeland
 3. Dag Mossige
 4. Kari Nessa Nordtun
 5. Lokaldemokrati