• Alexander Schønemann og Tor Christian Carlsen mener en sammenslåing først og fremst handler om rettssikkerhet, ikke sentralisering. Pål Christensen

– Rettssikkerhet kan ikke måles i antall kilometer

Sorenskriverne Carlsen og Schønemann mener vi ikke kan måle rettsikkerhet i antall kilometer. De mener publikum vil tjene stort på at tre domstoler blir til én og at tinghuset ligger i Stavanger.