Flere kristne miljøer konkurrerer om konfirmantene

20 prosent av årets 15-åringer velger humanistisk konfirmasjon. I Rogaland er andelen lavere, men her opplever Kirken også konkurranse om konfirmantene fra bedehusene.

Konfirmasjon i Tau kirke i Strand 2017. Fortsatt velger flest 14-åringer å konfirmere seg i kirken, men på landsbasis øker andelen humanistisk konfirmasjon.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Mange spente ungdommer kler seg denne helgen i finstasen for å feire konfirmasjon. Noen skal gå opp et kirkegulv, andre holder seremoni i konserthuset. Men også i mange bedehus blir det feiring.

Flest i kirken

Her i fylket forventes det at 63–64 prosent av alle 15-åringer konfirmerer seg i Den norske kirke.

Prosenten har gått ned med nesten 10 prosent fra 2010, men har holdt seg stabilt på 63/64 prosent de siste årene.

På landsbasis er imidlertid andelen lavere: 58 prosent i 2017.

Litt økning i humanistisk

Andelen som velger humanistisk konfirmasjon i Rogaland har steget litt de siste årene, og tall for 2019 viser at 14,7 prosent av fylkets 15-åringer dette året velger humanistisk konfirmasjon. I 1999 var andelen 10,5 prosent.

Fortsatt er det imidlertid langt færre i Rogaland enn på landsbasis som velger en feiring utenfor Kirken. Inneværende år viser tall fra Human-Etisk Forbund at 20 prosent av 15-åringene skal konfirmeres i deres regi. Størst er oppslutningen i Vestfold, der tre av ti velger humanistisk.

Lavest er oppslutningen i Rogaland, sammen med Agder-fylkene, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Døpte dropper konfirmasjon

Når det gjelder andelen 15-åringer som er døpte i Den norske kirke, opplever kirken at stadig færre av disse velger å komme til kirken også som ungdommer, for å feire konfirmasjon.

I årsrapporten til Stavanger bispedømme slås det fast at det har vært en jevn nedgang i konfirmasjonsprosenten av de døpte de siste årene; fra 92 prosent i 2010 til 85 prosent i 2018.

En del av forklaringen er at det er større konkurranse om konfirmantene enn før. I tillegg til at Human-Etisk Forbund tar en stadig større del av kaka, tilbyr også en rekke øvrige kristne trossamfunn konfirmasjon.

«Flere og flere bedehus driver fullskala virksomhet med dåp, nattverd og konfirmasjon», heter det.

Mange feirer på bedehuset

I Sandnes tilbyr blant annet Fredheim Arena (tidlig Indremisjonsforbundet) konfirmasjon, og på Ålgård samarbeider Bedehusforsamlingen og Misjonsforsamlingen om konfirmasjoner.

Indremisjonsforbundet (IMF), som har vært eget trossamfunn siden 2009, har også de to siste årene tilbudt også konfirmasjon. Forbundet samarbeider med Nærbø bedehus om undervisningen.

– Til helgen skal årets kull konfirmeres. 11 ungdommer har deltatt på undervisningen. I fjor deltok 21, opplyser kretsleder Torgeir Lauvås.

Også Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har opplegg for konfirmanter. Regionleder Kolbjørn Bø anslår at 30 ungdommer skal i ilden denne våren.

– En rekke bedehus har konfirmanter, blant annet Nærbø, Riska, Lura og Klepp. I år har om lag 80 ungdommer fulgt vår undervisning, men noen velger å følge opplegget også i kirken og konfirmerer seg der, sier Bø.

Jobber for å bli relevante

Geir Skårland, avdelingsleder i Stavanger bispedømme, understreker at kirken ikke ser på konfirmant-opplegget i bedehusene som så fremmed, samtidig jobbes det med å finne årsaker og virkemidler for å øke konfirmantandelen i kirken.

– Blant annet holdt vi i 2016/2017 kurs i alle prosti for de konfirmantansvarlige. Alle menigheter har også oppdatert og fått godkjent sine planer for undervisningen, det er en del av kvalitetssikringen, sier Skårland.

– Det er kjempeviktig at vi som folkekirke har et opplegg som er åpent for alle. Uansett utgangspunkt og forhold til kirken skal ungdommene møte noe som er tilgjengelig og interessant, legger han til.

Likevel er det ikke alle konfirmantene som opplever for eksempel gudstjenesten som så fengende. I årsrapporten er det trukket fram et sitat fra en konfirmant i Sandnes:

«Dersom jeg ikke hadde sett lysene i taket, hadde jeg
trodd at jeg var i middelalderen»

– Vi har faktisk satt ned ei prosjektgruppe som jobber med hvordan konfirmantene opplever gudstjenesten. Det er lang tradisjon for at konfirmantene skal gå på åtte gudstjenester, hvorav noen er spesielt tilrettelagt, sier Skårland.

Publisert: