• – Hvis dagens politikk fortsetter, vil ikke de kommende generasjonene ha en klode å ta over, sier Christian Hetty. Han er ordfører i Ungdommens bystyre i Stavanger (UBS). Pål Christensen

Ungdommens bystyre støtter klimastreikerne: - Vi er bekymret for fremtiden

Klimaopprøret fortsetter selv om stortingsflertallet vendte tommelen ned for klimastreikernes krav. Nå vil ungdommens bystyre i Stavanger gå aktivt inn for å støtte klimastreikerne.