Foreldre ber om hjelp

Det er svært vanlig at slitne foreldre ber barnevernsvakta hjelpedem med å ta hånd om barna sine.