• Pål Christensen

– Hvorfor er Sandnes dyrest?

Bystyret har vedtatt en økning av byggesaks— gebyrene, men vil samtidig se svart på hvitt hvorfor Sandnes er dyrere enn nabokommunene.