Hagemannen

— Blir du fornærmet om folk kaller deg «Blomster-Ole»? - Nei, menjeg blir vel helst kalt «Hagemannen» nå.