Kjempeoverskudd for tomteselskapet

Det kommunaleide Sandnes Tomteselskap fikk i fjor et driftsresultat på 28 millioner kroner. Inntektene kommer fra salg av 85 boligtomter og 20 næringstomter.