Røykutvikling i supplyskip

To personer ble kjørt til Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) for sjekk av mulige røykskader etter at det oppstod røykutvikling om bord i supplyskipet «Seaway Ketrell» tirsdag ettermiddag.