Randaberg må slite med dårlig økonomi også framover

Budsjettsprekk på tre områder, toppet med lavere skatteinntekter,ga Randaberg et driftsunderskudd på over 8 millioner kroner for2002, som må dekkes inn fra neste år.