• Aftenbladet.no

Løftet uten hjelm eller avsperring