• Knut S. Vindfallet

Thriller venter Nytorget

Torsdag etter påske blir en skjebnedag for ni trehus på Nytorget. Blir alle husene revet, eller blir de vernet? Eller forhandler politikerne seg fram til en mellomting?