• Er det store basebarnehager, som Bekketunet, vi skal bygge i framtiden? Anders Minge

Hvilken type barnehage vil Stavanger ha?

Skal Stavanger satse på små nærbarnehager, der barna går sammen med andre de senere skal begynne på skolen med? Eller bør vi heller bygge store basebarnehager som kan betjene flere bydeler.