Verktøy stjålet fra konteiner

Batteridriller og boltepistoler var blant tingene som manglet da arbeiderne kom tilbake på jobb.