Kjørte drosje uten lappen

Drosjesjåføren oppga identiteten til en lovlydig sambygding. Altgikk greit i årevis helt til vedkommende ble stanset ibeltekontroll.