Fylkesordfører søker nye arbeidsoppgaver

Fylkesordfører Roald Bergsaker (H) får en kraftig redusertfylkeskommune å rå over på nyåret. Fylkene må få tilført nyeoppgaver, mener han.