• Henry Ove Berg, brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland Pål Christensen

- Det beste for fellesskapet

Veldig mye blir veldig mye bedre med denne nye modellen. Da må vi leve med at det noen få steder kan ta et minutt eller to ekstra før brannbilen kommer fram.