• Flere av Hells Angels-medlemmene reiser tilbake frivillig. Lars Hoen

Bortviser utenlandske HA-medlemmer

20 utenlandske Hells Angels-medlemmer på vei til klubbfest på Braut ble tvangssnudd da ferjen fra Danmark ankom Kristiansand. Hvis de ikke dro frivillig, ville de blitt arrestert, og sendt tilbake lørdag morgen.