• Oversiktsfoto over nordre del av industriområdet på Forus. Anders Minge

Ingen avklaring om Forus-parkering

Næringslivet krever alle bremser på om nye parkeringsregler. Politikerne utsetter saken.