Mye narko på psykiatrisk

Legelovens strenge regler om taushetsplikt gjør det vanskelig for politiet å gripe inn mot et stadig mer omfattende narkotika— problem på Rogaland psykiatriske sykehus.