20.000 nye jobber på Nord-Jæren innen år 2015

Nord-Jæren vil være landets mest næringsvennlige region. Kommuneneskal blant annet ha felles portal på internett.